Italiaanse loopt 900 km voor goede doel

De Italiaanse marathonloopster Ivana Di Martina (45) is gisteren na 13 dagen en 900 km lopen, aangekomen in Brussel. De vrouw, moeder van drie kinderen, liep van Italië, via Zwitserland en Frankrijk, naar België om aandacht te vragen voor voedingsarmoede bij kinderen.

Het opzet wordt gesteund door de Europese Federatie van Voedselbanken en het Italiaanse voedingsbedrijf Barilla. Na haar aankomst om 17u30 in Brussel werd een debat gehouden in de Solvaybibliotheek, in aanwezigheid van Belgische en Italiaanse Europarlementsleden, zoals Ivo Belet, Marie Arena en Marc Tarabella voor België en Gianni Pittella en Elisabetta Gardini voor Italië. Vandaag ontmoet de loopster vertegenwoordigers van de Belgische en Europese instellingen.

Europese hoofdstad
De Italiaanse koos Brussel als eindbestemming omdat het de hoofdstad is van Europa, maar ook omdat in ons land één kind op de vijf onder de armoededrempel moet leven. "De kinderrechten, waaronder die op gezondheid, op voeding, op onderwijs, worden elke dag met de voeten getreden, ook in onze rijke geïndustrialiseerde landen", aldus de Franstalige kinderrechtencommissaris Bernard De Vos, die Di Martina mee opwachtte.

"Duurzame oplossingen zullen komen van een betere politieke overwegingen, maar er is ook een grote burgerbeweging nodig die onze verantwoordelijken steunt in diepgaande hervormingen naar meer gelijkheid en rechtvaardigheid. Daarom is de prestatie van Ivana opmerkelijk."