CD&V: "150 euro kinderbijslag per kind"

CD&V hield vandaag met zevenduizend leden haar gezinsdag in Plopsaland. De partij heeft deze keer van de onderhandeling over de hervormde kinderbijslag het centrale thema gemaakt. Wouter Beke denkt aan een overgangsperiode van twee jaar, waarbij het oude systeem van kracht zou blijven. Een bedrag van 150 euro per kind blijft het kernpunt.

Op de familiedag houdt de voorzitter een speech en geeft ook K3 een optreden. De federale ministers zijn volgens verschillende leden te zeer onder de indruk van de herdenking van de aanslagen en laten de uitstap aan zich voorbij gaan. Wouter Beke wil in Plopsaland zijn achterban overtuigen van de strijd die de partij levert voor een "sociale" kinderbijslag. Hoewel de grote lijnen intussen duidelijk zijn, is die discussie nog lang niet beslecht. "De bedoeling blijft het decreet voor het einde van het jaar voor het parlement te krijgen", zegt Welzijnsminister Jo Vandeurzen in De Panne. "Ik hoop de discussie voor de zomer af te ronden."

De introductie van Bart Tommelein in de Vlaamse regering heeft slechts voor een week vertraging gezorgd en omdat de minister het kabinet van Annemie Turtelboom overnam verloopt de overgang vlot.

150 euro
Duidelijk is dat elk kind voortaan een bedrag van om en bij 150 euro zal krijgen, maar het zijn de sociale correcties waarover volop wordt gebikkeld. Vandeurzen zegt bereid te zijn een van die toeslagen te koppelen aan de inschrijving in het kleuteronderwijs. De overige extra's moeten voor een sociale correctie zorgen.