Dossier Aanslagen Brussel

"Getoond hoe sterk onze samenleving is"

De koning bedankt in zijn speech uitdrukkelijk alle hulpverleners voor hun fantastisch werk tijdens en na de aanslagen, maar benadrukt voor de moed van de Belgen en de sterkte van onze maatschappij. "We hebben getoond hoe sterk onze maatschappij is. Gesterkt door uw moed, uw waarde, waardigheid en gesterkt door de banden met de mensen rondom u heen die in deze donkere dagen nog nauwer werden aangehaald. U heeft niet toegegeven, evenmin als onze maatschappij."