1 op 8 speeltuinen is niet veilig

Eén op de acht speeltuinen blijkt na controle vorig jaar niet in orde met de veiligheidsnormen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Economie. Meestal worden de speeltoestellen niet regelmatig genoeg onderhouden.

Van de 886 speelterreinen die vorig jaar gecontroleerd werden, waren er 105 niet in orde. De uitbaters van die speelterreinen kregen een waarschuwing. Als aan zo'n waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, krijgt de uitbater een boete opgelegd. In 2015 gebeurde dat bij vijf uitbaters.

De meest vastgestelde tekortkomingen zijn onder meer het niet kunnen aantonen dat de toestellen regelmatig onderhouden worden en slecht ingeplante speeltoestellen. Behalve controles door de FOD Economie kreeg de overheidsdienst 21 meldingen van ongevallen, waarvan vijf via slachtoffers en zestien via uitbaters.