"Nu niet ophouden met hervorming"

Vlaamse gevangenisdirecteurs pleiten in een open brief om nu niet op te houden met de hervormingen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Dat gaat in tegen de eis van de stakende cipiers in de Franstalige en Brusselse gevangenissen. Die willen terugkeren naar het personeelsplan van 2014.

"Nu ophouden met de hervormingen is geen goed idee. Besparen is een noodzaak. Als we de plannen nu stilleggen, belanden we over twee jaar in dezelfde situatie als vandaag", zegt Hilde Guffens, inrichtingshoofd van de hulpgevangenis in Leuven, aan de kranten van Mediahuis. Daarom vragen de Vlaamse directeurs aan Geens om verder te gaan met de hervorming. Deze hervorming houdt in dat er met minder personeel op een andere manier wordt gewerkt. Meer volk moet overdag werken en minder volk ’ s ochtends vroeg en ’ s nachts.

Doordat de personeelsbesparingen geen gelijke tred houden met de veranderde manier van werken, maken de directeurs zich wel zorgen over de toestand in de gevangenissen. "Door de onderbezetting komt een humaan gevangenisregime zwaar onder druk, ook in Vlaanderen", staat in de brief te lezen.