Dossier Aanslagen Brussel

Terreurverdachte wil onderzoek weg bij Brusselse rechtbank

Eén van de verdachten van de aanslagen van 22 maart in Brussel wil het hele terreuronderzoek weghalen bij de Franstalige rechtbank in Brussel. Dat is in gerechtelijke kringen bevestigd aan VTM NIEUWS. Eén van de slachtoffers van de aanslagen in het metrostation Maalbeek is de zoon van de voorzitster van die rechtbank. De verdachte vindt nu dat de Franstalige rechtbank niet onpartijdig kan zijn en heeft bij het Hof van Cassatie een verzoek ingediend om het dossier er te laten weghalen. 

Het slachtoffer waar het om draait is Leopold Hecht, een 20-jarige rechtenstudent. Hij kwam op 22 maart om het leven bij de aanslag in het metrostation Maalbeek. Zijn moeder is de voorzitster  van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Voor 22 maart zat ze de raadkamer meermaals voor, ook in terrorismedossiers. In die functie beslist ze of verdachten worden aangehouden worden of niet.

De terreurverdachte trekt nu de onpartijdigheid van de rechtbank in Brussel in twijfel. De rechters zouden niet meer in staat zijn onpartijdig en onbevangen te oordelen door de dood van de zoon van hun collega. Daarom diende de verdachte bij het Hof van Cassatie een verzoekschrift in om heel het terreuronderzoek weg te halen bij die rechtbank.

Wat zijn de gevolgen?
Het is zeer uitzonderlijk dat een hele rechtbank in twijfel wordt getrokken. Mocht het Hof van Cassatie de klacht ontvankelijk verklaren en oordelen dat de klacht terecht is, heeft dat ongetwijfeld grote gevolgen voor het onderzoek.

Het gaat hier technisch gezien niet om een wraking. Bij een wraking wordt meestal één rechter of de samenstelling van een rechtbank geviseerd. In dit geval gaat het om een gewettigde verdenking, waarbij de gehele rechtbank in twijfel wordt getrokken.

Het uitgangspunt is dat de rechters onpartijdig en onbevangen naar de zaken moeten kijken. Op het moment dat de moeder zich burgerlijke partij stelt tegen de daders van de aanslagen, zou ze dat doen bij haar eigen rechtbank en dat creëert een juridisch probleem. Het Hof van Cassatie moet nu beslissen of ze al dan niet in zal gaan op het verzoekschrift.