'GoedGevoelSchool' moet pesten terugdringen

Alle Vlaamse basisscholen krijgen binnenkort een nieuw boek tegen pesten. 'Maak van je school een GoedGevoelSchool' heet het boek, want hoe beter kinderen en leerkrachten zich voelen op school, hoe minder er gepest wordt. Nu is 1 op de 5 kinderen in de lagere school het slachtoffer van pestgedrag.

Het boek staat vol praktische tips en ideeën, maar ook vragenlijsten voor kinderen en leerkrachten. Het doel is hen een spiegel voor te houden en zich af te vragen op hun aanpak wel de beste is. Zo gaan scholen actief nadenken over thema’s als diversiteit op school of in welke mate het quoteringsbeleid een impact heeft op de leerlingen.