Dossier 100 vragen aan Paul

Is een auto leasen en renten hetzelfde?

Leasing en renting zijn twee verschillende vormen van wat in het Nederlands ook wel eens 'huurkoop' wordt genoemd: je huurt een goed - bijvoorbeeld een auto - gedurende een bepaalde tijd en je hebt op het einde van de huurovereenkomst een optie om het goed aan te kopen", legt financieel expert Paul D'Hoore uit.

Voor een bedrijf is er vooral een boekhoudkundig verschil tussen leasing en renting. Bij leasing word je economisch eigenaar van het goed. De auto komt als een actief op de balans en wordt afgeschreven. Bij renting is dat niet het geval. Je betaalt de huurkosten en boekt die in je resultatenrekening.

"Er is tussen leasing en renting ook een verschil in restwaarde. Bij leasing mag de restwaarde waartegen je de auto kan kopen maximaal 15 % van de oorspronkelijke waarde bedragen. Bij renting moet de restwaarde minimaal 16 % bedragen en mag ze oplopen tot 45 %", aldus D'Hoore.