Vlaamse wateren krioelen van de vis

Onze rivieren zitten weer vol vis, zo blijkt uit een telling van het Insti­tuut voor Natuur­ en Bosonderzoek (INBO), schrijft Het Nieuwsblad. In de Schelde en zijrivieren werden maar liefst 41 soorten gevonden; een aantal daarvan was zelfs uit­gestorven gewaand.

"De situatie is in zeventig jaar nooit zo goed geweest als nu", zegt onderzoeker Jan Breine. "Allemaal te danken aan de verbeterde waterkwaliteit." Vroeger werd Vlaams afvalwater in de Schelde ge­loosd, en daarbij kwam via de Rupelmonding ook nog het rioolwater van Brussel. Dat maakte de rivier smerig. "Die tijd is voor­bij. Ook de Rupel maakt nu enorme spron­gen voorwaarts. De Dijle, de Nete, de Zen­ne: het gaat allemaal veel beter", aldus Breine.

Toch waarschuwt het INBO voor overdreven optimisme. "Op Europees niveau is de waterkwaliteit in de Schelde nog al­tijd matig", zegt Breine. Bovendien is uit onderzoek van UGent gebleken dat ons rivierwater vol zit met microplastics. "Maar voorlopig hebben we geen indicaties dat dat plastic voor vis­sterfte zorgt.”