Vanaf nu belasting op onlineverkoop

Mensen die koken en hun maaltijden aanbieden op internet of die bijvoorbeeld taxiritten doen voor Uber, zullen daar in de toekomst tien procent belastingen op betalen. Dat is een gunsttarief voor wie er minder aan verdient dan 5.000 euro per jaar. Wie meer verdient, zal een btw-nummer moeten aanvragen.

De hotel- en taxisector zijn niet te spreken over het fiscale regime. Zij verwijten de regering op die manier zelf deloyale concurrentie te organiseren. Bovendien zou de maatregel niet de 20 miljoen euro per jaar opbrengen die de regering voor ogen heeft.

Zelfstandigenorganisatie Unizo vraagt een snelle evaluatie van de regeling.  Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft het over "het stimuleren van nieuwe spelers zoals micro-ondernemers die via een app of een digitaal platform bijklussen". 

Concreet zullen de deelplatformen tien procent belasting moeten inhouden aan de bron. Pas wanneer particulieren meer dan 5.000 euro verdienen, wordt het globale bedrag belast tegen het progressieve tarief, dat kan oplopen tot 50 procent. Pas dan is ook een btw-nummer nodig.  

"Oneerlijke concurrentie"
Zelfstandigenorganisaties blijven het oneerlijke concurrentie vinden. En het argument dat mensen kunnen proberen of ondernemen iets voor hen is, is een fout signaal zegt Horeca Vlaanderen