Elke dag 901 cipiers ziek

Het absenteïsme onder het Belgische gevangenispersoneel bereikte in 2015 een historisch record van 9,3 procent. Dat schrijft De Morgen op basis van cijfers van de FOD Justitie. Elke dag zijn er gemiddeld 901 cipiers ziek. Vooral bij Waalse cipiers is het absenteïsme hoog: 10,95 procent, tegenover 7,73 procent in Vlaanderen.

In de Vlaamse gevangenissen bedroeg het absenteïsme in 2014 nog 7,06 procent, in Wallonië 10,68 procent. De absolute uitschieter is de gevangenis van Paifve (15,61 procent), maar ook in Dinant (12,33 procent), Andenne (12,88 procent), Saint-Hubert (12,54 procent), Nijvel (13,30 procent) en Bergen (13,54 procent) is het een dagelijkse gewoonte dat meer dan één op de acht personeelsleden zich ziek meldt.

Oorzaken
Aan Vlaamse kant liggen de cijfers beduidend lager. Alleen in de gevangenis van Hasselt (9,47 procent) gaat het absenteïsme boven het nationale gemiddelde. Daarna volgen Leuven-Centraal (9,25 procent), Beveren (9,21 procent), Leuven Hulp (8,76 procent), Mechelen (8,52 procent) en Gent (8,41 procent).

De door de vakbonden vaakst vermelde oorzaken voor het hoge absenteïsme zijn overbevolking en verouderde infrastructuur, maar in Sint-Gillis (8,75 procent) en Vorst (8,43 procent), waar de malaise het grootst is, ligt het absenteïsme onder het gemiddelde.

Foto: archief