Dossier Aanslagen Brussel

Politie: “Niet gefaald in terreuronderzoek”

Politiebaas Catherine De Bolle bijt fel van zich af na de kritiek van het comité P op de antiterreurcel van de politie. In een rapport van meer dan 90 bladzijden weerlegt De Bolle die kritiek punt voor punt. En geeft ze het Comité P zelf een veeg uit de pan.

Het comité P moest van het parlement onderzoeken of de politie- en veiligheidsdiensten wel goed waren omgesprongen met informatie over de terroristen van Parijs. Het comité stelde vast dat er al in 2014 informatie was dat de broers Abdeslam geradicaliseerd waren. Ook hun computers en een usb-stick werden niet grondig onderzocht. Eén gsm raakte zelfs verloren.

In een rapport van 92 bladzijden weerlegt politiebaas de Bolle punt voor punt dat haar antiterreurdienst geblunderd zou hebben in het onderzoek naar de broers Salah en Ibrahim Abdeslam.

"Onderzoek overhevelen"
Volgens Patrick Dewael (Open Vld), de voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie, moet het onderzoek naar hoe de politiediensten gewerkt hebben, worden overgeheveld naar zijn commissie, omdat die ruimer werkt. “De werkzaamheden van de begeleidingscommissie moeten misschien opgeschort worden, in de parlementaire onderzoekscommissie wordt meer à charge en à décharge gewerkt.”

"Commissie zal tot op het bot gaan"
De vraag rijst of de parlementaire onderzoekscommissie het onderzoek naar de speurders niet onder de mat gaan vegen. “Patrick Dewael verzekert dat de commissie tot op het bot zal gaan”, zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Ozgunes. “Als er fouten gemaakt werden door de politiediensten, zullen die aan het licht komen.”