Nieuwe experten terreurcommissie

Er werd een akkoord bereikt over twee nieuwe experten die zich gaan bezighouden met de onderzoekscommissie naar terreur. Het gaat om voorzitter Willy Bruggeman van de federale politieraad en Dirk van Daele van de KU Leuven. Dat meldt commissievoorzitter Patrick Dewael. De formele aanstelling van de twee terreurexperten volgt nog.

De onderzoekscommissie moest vorige week op zoek naar twee nieuwe experts, nadat Brice De Ruyver en Cyrille Fijnaut kozen om ermee te stoppen. Hun onafhankelijkheid en hun expertise werd door de oppositie te veel in twijfel getrokken, vonden ze zelf. Nu een week later zijn twee nieuwe experts gevonden. Zij zullen samen met de Franstaligen Paul Martens en Simon Petermann de commissie bijstaan. Daarnaast is dinsdag afgesproken dat indien nodig ad hoc bijkomende experts kunnen worden ingeschakeld rond specifieke thema's, verduidelijkt Dewael.

Ervaren rotten
Over Bruggeman en Van Daele bestond unanieme eensgezindheid, aldus de commissievoorzitter. Bruggeman is hoogleraar aan het Benelux Universitair Centrum en een voormalig rijkswachter, die na de aanslagen van de Bende van Nijvel hoofddirecteur ‘Operaties’ werd. Hij stond bovendien mee aan de wieg van Europol en is nog steeds voorzitter van de federale politieraad. Van Daele is professor aan het Leuvense Instituut voor Strafrecht en doctoreerde over het strafrechtelijk beleid in België, Nederland en Duitsland. Cyrille Fijnaut was destijds zijn promotor. 

Zijn onderzoeken spitsen zich onder meer toe op de inlichtingendiensten en de internationale en Europese samenwerking op vlak van justitie en politie. Van Daele was in de jaren '90 al eens expert van de parlementaire onderzoekscommissie naar de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast adviseerde hij onder meer de Hoge Raad voor de Justitie en het Comité I.