Dubbel zo veel hartfalen tegen 2040?

Meer dan 200.000 Belgen lijden aan hartfalen en dat cijfer zou wel eens kunnen verdubbelen tegen 2040. Dat zegt de Belgische werkgroep over hartfalen. De helft van de patiënten overlijdt ook binnen de vijf jaar. Maar hartfalen hoeft niet fataal zijn, zegt de werkgroep, maar dan moet de gezondheidszorg nu wel inzetten op preventie en artsen informeren over de juiste aanpak.

Binnen tien jaar zal hartfalen binnen de groep van hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak vormen en vier tot vijf procent van de gezondheidskosten in ons land vertegenwoordigen. De aandoening wordt namelijk gekenmerkt door een hoog percentage ziekenhuisopnames en -heropnames. In 2013 kwam dat neer op een budget van 149 miljoen euro op basis van de gegevens van het RIZIV.

Hartfalen is een ernstige progressieve aandoening die ontstaat wanneer het hart zijn pompfunctie niet goed meer kan vervullen. Ongeveer de helft van de patiënten die hartfalen ontwikkelen, overlijdt binnen de vijf jaar. Het overlevingspercentage van patiënten met hartfalen ligt duidelijk lager dan bij kankerpatiënten. 

Een multidisciplinaire aanpak kan levens redden, maar artsen moeten dan ook goed geïnformeerd worden. Ook preventie is belangrijk, want amper 1 Belg op 4 weet wat hartfalen is en 1 op de 10 kan geen enkele risicofactor opnoemen.