Dossier 100 vragen aan Paul

Successierechten: wanneer betalen?

Bij een overlijden moeten de erfgenamen een 'aangifte van nalatenschap' indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. In die aangifte staat vermeld welke bezittingen de overledene nalaat en wie ze erft. De 'aangifte van nalatenschap' moet uiterlijk vier maanden na het overlijden worden ingediend.

"Als je vóór het verstrijken van die vier maanden uitstel aanvraagt, krijg je automatisch 2 maanden uitstel. Wil je meer uitstel, dan moet je daarvoor een goede reden hebben. Ook al heb je uitstel gekregen, toch zal je altijd een belastingverhoging moeten betalen als de aangifte niet binnen de vier maanden na het overlijden is gebeurd", legt financieel expert Paul D'Hoore uit. "Bij een laattijdige aangifte met toelating is de belastingverhoging kleiner dan bij een laattijdige aangifte zonder toelating. Als je aangifte van nalatenschap is ingediend, moet je wachten op het aanslagbiljet. Na ontvangst van het aanslagbiljet, moet je binnen twee maanden de verschuldigde erfbelasting betalen."