Jezus loopt door de straten in Brugge

De Heilige Bloedprocessie is door de straten van Brugge getrokken. Die viert al meer dan acht eeuwen de aankomst in de stad van een relikwie met enkele druppels van het bloed van Jezus. Het is een religieuze optocht met een lange stoet van grote praalwagens, waarop scènes uit het Oude en het Nieuwe Testament uitgebeeld worden. Een oude traditie dus, die toch ook nog veel jong volk weet te trekken. Dit jaar kwamen zelfs 60.000 toeschouwers kijken.

De processie is een dagevenement in Brugge die al startte om 10u30 deze ochtend. Dan werd op de Burg de relikwie van het Heilig Bloed in het schrijn geplaatst. Dat gebeurde onder het luiden van de triomfklok in het belfort. De Edele Confrérie van het Heilig Bloed stapte daarop met het schrijn naar de Sint-Jakobskerk voor een plechtige eucharistieviering. Normaal gezien vindt de viering plaats in de Sint-Salvatorskathedraal, maar dit jaar kon dat niet door renovatiewerken in de kathedraal. 

Om 14u30 startte dan  de eigenlijke processie. Vanaf de Beurshalle schreed de stoet door de stad. Dat ging gepaard met leuke toneeltjes over verhalen uit de bijbel. Dankzij het mooie weer vandaag kwamen heel wat mensen kijken.

Rond 18u werd de processie afgesloten met de zegening met de Relikwie aan de Burg.