€500 voor Irakezen die terugkeren naar Irak

Staatssecretaris van Asiel en Migratie, Theo Francken, biedt elke Iraakse volwassene die in 2015 asiel aanvroeg en van wie de procedure momenteel nog loopt, een vertrekpremie aan van 500 euro. Dat is het dubbele van de premie die normaal voorzien is voor asielzoekers die vrijwillig vertrekken. Dat werd bevestigd door het kabinet van Francken.

Het aanbod is geldig tot het einde van de maand. Hierna geldt weer de normale procedure van vrijwillige terugkeer waar een premie van 250 euro aan vasthangt. Vorige week werden de brieven in het Arabisch verstuurd naar 4.550 Irakezen. Volgens Katrien Jansseune, woordvoerster van Francken, keerden er al meer dan 1.500 Iraakse asielzoekers vrijwillig terug en  9.469 Irakezen vroegen in 2015 asiel aan in ons land. “Wij hopen dan ook dat er nog meer op dit aanbod zal worden ingegaan, want iedere intekening betekent voor ons een besparing.”

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) besliste dat er in 2015 maar 46 procent gevallen waren dat een Iraakse asielzoeker bescherming nodig heeft. “ Er bestaat dus een reële kans dat aanvragen van Irakezen geweigerd worden, wat ook heeft meegespeeld om dit eenmalig aanbod te doen”, zegt Jansseune.