Katholiek Onderwijs opener voor moslims?

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat moslims en andersgelovigen een volwaardige plek geven op school. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. Door een grote omwenteling komt er op scholen met zeer veel moslims meer plaats voor hoofddoeken, speciale plekken om te bidden en vrijwillige islamles buiten de schooluren. Bisschop Johan Bonny laat weten dat er "nog niets is beslist".

Het katholieke onderwijs werkt aan een schoolmodel waarin andere religies en levensbeschouwingen een bijzonder grote rol krijgen. Dat betekent dat moslims en andersgelovigen op scholen waar zij in groten getale aanwezig zijn een plek zullen krijgen. Er komt dan ook meer ruimte voor religieuze symbolen zoals de hoofddoek, mogelijk speciale plekken om te bidden naast de katholieke kapel en islamitische lessen of uitstappen als vrijwillige buitenschoolse activiteit.

Dialoogschool
"Het is een ambitieus project, maar uit onderzoek blijkt dat onze identiteit helemaal verwatert als we niets doen. Wij houden onze scholen een spiegel voor om een nieuwe stap te zetten", aldus topman Lieven Boeve. De Guimardstraat wil het model van de dialoogschool gebruiken om meer moslimleerligen aan te trekken, maar ook om de katholieke identiteit te versterken.

"Het is niet langer de bedoeling om moslims of andersgelovigen te bekeren tot het eigen grote gelijk", stelt mede-oprichter van de dialoogscholen Didier Pollefeyt (KU Leuven). "Wij willen moslims, andersgelovigen en onszelf versterken. We gaan geen religies vermengen, maar in een dialoogschool is er naast een christelijke kapel ook plaats voor een gebedsruimte voor moslims en de hoofddoek."  

"Nog niets beslist"
"Over het invoeren van maatregelen zoals gebedsruimtes voor moslims, het toelaten van hoofddoeken of een extracurriculair vak islam in katholieke scholen, is nog niets fundamenteels beslist." Dat zegt Olivier Lins, de woordvoerder mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en referent voor het katholiek onderwijs bij de Bisschoppenconferentie. De woordvoerder noemt de plannen van topman Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen niet meer dan "een proefballon".

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits reageert voorzichtig op het voorstel. Volgens Crevits past het Katholiek Onderwijs zich aan de realiteit aan en daar hebben zij het recht toe.

"Al langer over gesproken"
Of ze dan niet ingelicht zijn over de plannen in het katholiek onderwijs bij de instanties van de katholieke Kerk in Vlaanderen? "Er wordt al heel lang gesproken over de zogeheten dialoogschool", zegt Lins, "en in die zin is wat Lieven Boeve zegt geen nieuwsfeit voor ons, maar over de fundamentele invulling van waar we naartoe ging met ons onderwijskundig project is er nog geen beslissing gevallen. Op de inhoud van wat hier voorgesteld wordt, wil de bisschop dan ook niet ingaan, net omdat er nog niets beslist is."

"Geen juist signaal"
Bart De Wever (N-VA) reageert verbaasd op het nieuws:"Ik ben een beetje geschrokken, de dag voor Hemelvaart, dat het katholiek onderwijs heeft besloten om zich op te heffen en om te vormen tot het actief pluralistisch onderwijs waar men andere godsdiensten wil gaan invoeren en hoofddoeken wil toelaten", reageert hij. "Ik denk dat dat niet het juiste signaal is en dat men eerder zou moeten investeren in burgerschapslessen. Dat we aan alle jongeren in dit land uitleggen dat godsdienst een private gelegenheid is meer en meer en van minder belang is in onze publieke cultuur."