Asielcrisis kost België 600 miljoen meer

De federale overheid verwacht dat er dit jaar 600 miljoen euro extra nodig zal zijn om de kosten van de asielcrisis in de hand te kunnen houden. Met die extra uitgaven zouden dit jaar de kosten oplopen tot 1,5 miljard euro. Dat zou blijken uit het stabiliteitsprogramma dat ons land het afgelopen weekend heeft ingediend bij de Europese Commissie. Zo schrijft De Standaard.

Deze instelling heeft zich voorgenomen om geen rekening te houden met de kosten van de asielcrisis. Zo kan nagegaan worden of ons land zijn overeenkomsten met Europa heeft nageleefd.

1,21 miljard euro
Het merendeel van de kosten, een flinke 1,21 miljard euro, is nog altijd voor de rekening van de federale overheid. Een groot deel van het budget wordt geïnvesteerd voor de huisvesting van vluchtelingen die in procedure zijn.

Ook in Vlaanderen
Ook Vlaanderen moet dieper in zijn buidel tasten. De Vlaamse overheid trekt dit jaar 151,7 miljoen euro uit. In 2015 was dit bijna de helft minder. Vluchtelingen die vorig jaar naar België kwamen, worden steeds vaker erkend. Wanneer ze die erkenning krijgen, worden de vluchtelingen verspreid onder regio’s. Zo zouden ze zich beter kunnen integreren. Het budget wordt dan ook vrijgemaakt voor cursussen Nederlands, inburgeringstrajecten en opleidingen bij de VDAB.