Belgische schatkist verliest €2,3 miljard

2,3 miljard euro dreigt de Belgische schatkist te verliezen op swapcontracten waarmee ze zich wilde indekken tegen een rentestijging. Dat schrijven De Tijd en L’Echo.

In 2014 heeft het Agentschap van de Schuld om via financiële contracten (swaps) de rente vast te klikken voor een deel van de staatsschuld die het in 2015 en 2016 moest financieren. Zo wilde ze zich indekken tegen een rentestijging die de uitgave van nieuwe schulden duurder zou maken. In dat geval zou de tegenpartij van het swapcontract de schatkist compenseren voor de extra rente die ze zou moeten betalen. Sindsdien is de rente verder gedaald en dus moet de schatkist het extra rentevoordeel van de lagere rente doorstorten aan de tegenpartij.

Het verlies voor 2015 bedraagt 1,02 miljard euro, dat heeft directeur van het Agentschap van de Schuld Jean Deboutte bevestigd. Voor 2016 wordt een bijkomend verlies van 1,3 miljard euro geschat, maar dat kan nog veranderen met de marktrente.