Vakbonden plannen golf van acties

De vakbonden willen op 7 oktober een algemene staking houden tegen het beleid van de regering-Michel. Het voorstel tot staken gaat nu naar de achterban, werd vandaag in het vakbondsfront beslist. Dat meldt ACV-voorzitter Marc Leemans.

De bonden willen met hun acties "het volledig onevenwichtig en onrechtvaardig beleid" van de federale regering aankaarten, aldus Leemans. Maar de christelijke bond volgt de stakingsoproep voor 24 juni van het ABVV dus niet. Het ACV houdt het die week op sensibiliseringsacties in de bedrijven. "Wij kiezen die week dus voor andere vormen van actie", zegt Leemans. Eerder deze week kondigde het ABVV ook een nationale manifestatie aan op 24 mei. Daar nemen alle andere vakbonden ook aan deel. 

Tussen 25 mei en 17 juni plannen de verschillende vakbonden een golf van acties. Daarin willen ze verschillende thema's zoals de koopkracht, sociale zekerheid, rechtvaardige fiscaliteit aanhalen. In oktober plant het gemeenschappelijk vakbondsfront dan een nationale staking.

Actiekalender
Concreet zijn er dus al zes grote acties gepland door de verschillende vakbonden. WIj hebben ze even voor u opgelijst: 

24/05/2016: Nationale manifestatie

31/05/2016: Betoging van de openbare diensten in gemeenschappelijk front

20/06/2016 tot 24/06/2016: ACV houdt sensibiliseringsacties in bedrijven

24/06/2016: Nationale staking ABVV

29/09/2016: Federale interprofessionele betoging in gemeenschappelijk front

07/10/2016:  Algemene staking in gemeenschappelijk front 

"Nationale staking ongehoord"
VBO-topman Pieter Timmermans vindt de plannen voor een nationale staking alvast "ongehoord". Dat zegt hij in De Meulemeester in Debat. "Aan de onderhandelingstafel heb je altijd meer te bereiken dan op straat", besluit Timmermans.

Sterk signaal
De vakbonden willen een sterk signaal geven dat ze niet akkoord gaan met enkele maatregelen van deze regering, bijvoorbeeld de afvoering van 38-urenweek.Op 24 mei zal een betoging plaatsvinden en in juni zal een sensibiliseringsweek komen. Dat heeft ACV--vakbondsvoorzitter Marc Leemans bevestigt aan VTM NIEUWS. "We voeren doelbewust geen stakingen door om mensen in examens, mensen die op reis vertrekken, niet te hinderen", zegt Marc Leemans. Op 7 oktober zou wel een staking mogelijk zijn. "Maar dat hangt af van de regering", aldus de vakbondsvoorzitter. Ook ontkent hij dat de acties geen stunts zouden zijn voor de aankomende sociale verkiezingen. Voor de zomervakantie zouden twee acties plaatsvinden, erna kunnen we ons aan drie verwachten.