"Woensdag is chaos luchthaven voorbij"

Woensdag zou er een nieuw systeem in werking moeten treden dat de wachttijden op Brussels Airport drastisch terugdringt. Dat zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, na het overleg met de politievakbonden.

Alle betrokken partijen trekken dinsdag naar de luchthaven om te bekijken welke oplossingen praktisch haalbaar zijn om de passagiersflow in Zaventem te verbeteren zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

Vandaag liepen de wachtrijen aan de veiligheidsscreening buiten de vertrekhal van Brussels Airport op tot meer dan twee uur. Normaal gezien stond er dinsdag overleg gepland tussen de vakbonden en Binnenlandse Zaken. Maar door de problemen op de luchthaven werd die ontmoeting vervroegd naar maandagnamiddag om snel tot een oplossing te komen. Die zou dus woensdag in werking moeten treden.

Meer rijen?
Zowel de overheid als de vakbonden hielden na het overleg op het kabinet van Jambon de lippen stijf op elkaar over wat nu precies de oplossing zou zijn. Het aantal rijen vermeerderen aan de veiligheidsscreening buiten het gebouw - momenteel zijn er zes rijen beschikbaar voor de vertrekhal - zou een van de opties zijn. Een meer gerichte controle van bepaalde profielen is een van de andere mogelijkheden, klinkt het in de Wetstraat. Al ging daar, gezien de gevoeligheid van het thema, voorlopig niemand dieper op in.

"Moeilijke puzzel"
Waar bonden en het kabinet-Jambon het over eens waren, is dat de systematische controle die momenteel wordt gehanteerd niet langer houdbaar is. Maar een terugkeer naar de situatie van voor de aanslagen op 22 maart is helemaal niet aan de orde. "Er moet een voldoende hoog beveiligingsniveau gegarandeerd worden in de vertrekhal van de luchthaven", zegt de woordvoerder van minister Jambon, Olivier Van Raemdonck. Ook al geeft de woordvoerder aan dat dit een heel moeilijke puzzel is om te leggen, woensdag zou er toch al een nieuw systeem in werking moeten treden.

"Elke passagier screenen"
Vincent Houssin van de liberale politievakbond VSOA geeft aan dat er op de luchthaven organisatorisch ook wat kan veranderen zodat de rijen wachtende mensen verminderen, want "dat kan nooit de bedoeling zijn". Maar elke passagier moet gescreend blijven worden, benadrukt hij. Bovendien is de beschikbaarheid van het aantal politieagenten voor de controle niet aangepast aan de opgedreven capaciteit van de luchthaven - momenteel draait de luchthaven op minstens 80 procent capaciteit, wat overeenkomt met 20.000 tot 25.000 passagiers per dag.

Grote onvrede
Niet iedereen was opgezet met die wachtrijen. Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airport, liet zijn ongenoegen duidelijk blijken op Facebook en stak niet onder stoelen of banken wie hij daarvoor verantwoordelijk achtte.