Massa werkzoekenden sociale werkplaats

Eind januari schorste de Raad van State het maatwerkdecreet, dat de sociale economie moest hervormen. Daardoor kunnen beschutte werkplaatsen al maandenlang niemand meer in dienst nemen. Volgens een schatting van de sector wachten ondertussen honderden mensen op tewerkstelling in zo’n beschutte werkplaats, terwijl er wel vrije plaatsen zijn. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Maandelijks vinden normaal gezien tweehonderd mensen werk in een beschutte werkplaats, maar sinds eind januari gaat dat niet meer. Het maatwerkdecreet voegt de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen voor mensen die psychosociale problemen hebben en invoegbedrijven (voor kwetsbare personen) samen tot maatwerkbedrijven.

Onvrede
Het decreet werd aangenomen door de vorige Vlaamse regering en de uitwerking startte in april vorige jaar. Kort nadien stapten twee voormalige beschutte werkplaatsen naar de Raad van State uit onvrede met de overgangsregeling. Volgens de VLAB, de voormalige koepel van beschutte werkplaatsen, ging het om een breed gedeeld sentiment. De Raad van State besliste daarop de uitvoering van het decreet te schorsen.

Veel vacatures, geen invullingen
"Daardoor kunnen er op dit moment geen nieuwe mensen aan de slag", zegt Luc Henau van GTB, een organisatie die samen met VDAB mensen met een arbeidsbeperking aan werk probeert te helpen. "Er kunnen zelfs geen mensen vervangen worden. Er zijn bedrijven met tientallen vacatures, maar wij mogen er niemand heen sturen".

Minister Homans werkt ondertussen aan een herstel van de vorige regelgeving, zodat mensen onder de oude voorwaarden weer aangenomen kunnen worden. "Het is de bedoeling nog voor het zomerreces definitief alles rond te hebben", zegt haar woordvoerder Jan Van der Vloet.

Het maatwerkdecreet zelf blijft voorlopig op het schap liggen. Het is niet duidelijk wanneer dat heropgestart kan worden.