Dossier Vluchtelingencrisis

Beperkt verblijf voor erkende vluchteling

Erkende vluchtelingen zullen voortaan niet langer een onbeperkt verblijf krijgen in ons land, maar slechts een beperkt verblijf voor vijf jaar. De Kamer heeft daarvoor donderdag een wetsontwerp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) goedgekeurd. De termijn waarbinnen de asielinstanties een aanvraag voor gezinshereniging moeten onderzoeken, stijgt van zes naar negen maanden.

Momenteel is België een van de weinige landen waar een erkende vluchteling automatisch een onbeperkt verblijfsrecht krijgt. Daar komt nu verandering in: het verblijfsrecht zal voor vijf jaar gelden. Dan wordt bekeken of de situatie in het land van herkomst dermate gewijzigd is dat er bijvoorbeeld geen oorlog meer woedt of het risico op vervolging verdwenen is. In dat geval kan de status van erkende vluchteling worden ingetrokken en het verblijfsrecht vervallen.

Daarnaast keurde de Kamer de langere termijn voor de verwerking van aanvragen voor gezinshereniging goed. Die termijn stijgt van zes naar negen maanden. De meerderheidspartijen en Vlaams Belang stemden voor de wettekst, de andere partijen drukten op de rode knop.