Dossier Aanslagen Brussel

Veiligheid luchthaven: nog geen akkoord

De politiebonden en het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben vanmiddag een constructief overleg gehad over een betere organisatie van de pre-screening op Brussels Airport, zodat er niet te veel wachtrijen zouden ontstaan. Knopen werden nog niet doorgehakt. Dinsdag is een volgende vergadering gepland. Dat werd vernomen bij bonden en het kabinet.

"Het was een constructieve vergadering. Er is bereidheid om zo snel mogelijk naar een alternatief beveiligingssysteem te gaan", aldus Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van Jambon.

"Er is gesproken over hoe we de screening van de passagiers beter kunnen organiseren, omdat de huidige manier misschien niet de beste is", zei ook Jan Adam van ACV Politie na afloop van de vergadering.

Vincent Houssin van VSOA Politie herhaalde dat het belangrijk is dat alle bezoekers een eerste keer gescreend worden vóór ze de luchthaven binnengaan. "De veiligheid primeert voor ons", stelde de vakbondsman.

"Staking niet aan de orde"
Er is nog geen akkoord tussen de vakbonden en Binnenlandse Zaken, “maar de toon van de vakbonden is al wat zachter geworden”, zegt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. “Ze beseffen dat er dringend iets moet gebeuren. Een staking is daarom op dit moment niet aan orde, want ze beseffen dat dit niet het moment is.”

Volgende week dinsdag gaan de vakbonden samen met het kabinet van Jambon naar de luchthaven om te kijken waar de pijnpunten liggen. Daarna zitten ze opnieuw samen om te kijken wat er moet veranderen.