Het dossier Abdeslam: wat nu?

Frankrijk en België werken sinds de aanslagen in Parijs nauw samen, ook op het terrein, met Franse en Belgische speurders in gemengde teams. Dat was ook zo bij de uit de hand gelopen huiszoeking in Vorst. Volgens meester John Maes, die heel wat ervaring heeft met uitleveringen, zullen we tijdens de procedure blijven samenwerken met de Fransen.

"Er zullen dus twee processen zijn naar ik het kan analyseren. Enerzijds zal hij zich in Frankrijk moeten verantwoorden voor de aanslagen in Parijs. En anderzijds is er het proces dat tegen hem kan gevoerd worden voor de schietpartij in Vorst. Anderzijds kan men zich de vraag stellen of die twee zaken samen kunnen behandeld worden. Ik denk daarbij aan de mogelijkheid, vermits deze man de Franse nationaliteit heeft, dat Frankrijk hem eventueel ook vervolgt, maar dan in samenspraak met België, voor de feiten in Vorst. Dat is niet onmogelijk", zegt Maes.

Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Wel belangrijk: Belgische speurders kunnen Abdeslam nog ondervragen in Frankrijk, en omgekeerd kan Abdeslam een mogelijk proces in België ook bijwonen. Dat is zijn recht, en dan zou hij opnieuw overgebracht worden naar ons land.