GSM-verkeer Abdeslam nooit nagetrokken

VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes is meer details te weten gekomen over het verslag van comité P, dat vernietigend is voor de anti-terreurdienst van de politie. Die had vorig jaar al informatie over de broers Abdeslam, maar daar hebben ze niets mee gedaan. Een USB-stick van Salah Abdeslam met gegevens op van mogelijke terroristen werd nooit onderzocht. En de belgegevens van twee gsm's zijn nooit nagetrokken. Meer zelfs, één van die gsm's is zelfs kwijtgespeeld. 

Bij Salah Abdeslam werd in februari 2015 een USB-stick in beslag genomen. Toen het comité P op 30 maart 2016 een onderzoek deed bij de speurders bleek dat er met die informatie niets is gebeurd. Volgens het comité P bevatte de USB-stick contactgegevens van terroristen of handlangers die voordien al gekend waren bij de terrorismespeurders.

Het federaal parket vroeg ook om het belverkeer op twee gsm-nummers van Salah Abdeslam na te trekken, ook dat is nooit gebeurd. Meer nog, de speurders zijn zelfs een gsm van Abdeslam kwijtgeraakt.

"Oorzaak is personeelstekort"
Deze grote gebreken in het onderzoek wijten de terrorismespeurders zelf aan een tekort aan speurders. Het dossier droeg code rood - wat wil zeggen dat het met prioriteit moet behandeld worden- maar dat is dus duidelijk niet gebeurd.

Bij een gebrek aan middelen om het dossier te behandelen wordt verondersteld dat het dan doorgespeeld wordt aan een ander team van speurders, ook dat is niet gebeurd. Over wat er dan wél met het dossier gebeurde kunnen we kort zijn. Het werd diagonaal doorgelezen en vervolgens geseponeerd. Een grove fout waar ongetwijfeld grote gevolgen aan vasthangen. De strijd tegen terrorisme is immers prioritair. Er werden extra middelen vrijgemaakt om onderzoek te doen. Nu blijkt dat zelfs de meest elementaire gegevens niet onderzocht werden, zal dit zeker niet het laatste zijn wat we ervan horen.