"Abdeslam was een lieve jongen"

Koningin Mathilde heeft een bezoek gebracht aan jongeren in de Brusselse gemeente Molenbeek. Ze was te gast bij de 'Organisation pour la Réussite et le Développement', een organisatie die jongeren in de eigen toekomst helpt investeren. De ontmoeting vond plaats in de middelbare school l'Athénée Royal Serge Creuz Molenbeek, dezelfde school waar Salah Abdeslam een paar jaar les heeft gevolgd. Volgens de directeur was hij destijds een 'lieve jongen'.

Het bezoek van de koningin kwam er naar aanleiding van het project 'Une étoile, un destin'. Met dat initiatief wil de Molenbeekse organisatie de strijd aanbinden met mislukkingen op school. Leerkrachten en jongeren worden daarbij gedurende het hele schooljaar gemobiliseerd ter voorbereiding van een ontmoeting met een persoonlijkheid uit de culturele wereld, de wereld van de sport of de wetenschap. Het project krijgt steun van het Koningin Mathildefonds.

De school waar de ontmoeting werd georganiseerd, is dezelfde middelbare school als die waar Salah Abdeslam les heeft gevolgd tijdens zijn tienerjaren. Volgens directeur Fabrice Vanbockestal was Abdeslam destijds een 'lieve jongen' en een 'goed student'. Het was pas nadien dat hij radicaliseerde, denkt hij.