Dossier Aanslagen Brussel

4 experts adviseren commissie aanslagen

Vandaag is de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen voor het eerst samengekomen. Volgende week start de commissie het echte onderzoek. De parlementsleden gaan zich daarbij laten bijstaan door vier experts in veiligheid en radicalisering. 

De 17 leden van de onderzoekscommissie kwamen deze namiddag om 14 uur voor het eerst samen in de commissiezaal. De eerste vergadering gebeurde achter gesloten deuren. Kleine partijen zonder fractie, zoals de PVDA, kunnen dan ook niet meevolgen. 

Om 17 uur was er uiteindelijk een akkoord over 4 experten die de commissie zullen adviseren. Het gaat om twee Franstaligen en twee Nederlandstaligen, specialisten in veiligheid, radicalisme en justitie.