Vanaf november nieuwe onze vader

Vanaf 27 november 2016 gaan we een nieuwe versie van Onze Vader bidden in Vlaanderen en Nederland. Dat meldt het katholieke onderwijsnet en de Bisschoppenconferentie van België.

Vanaf eind november zal er een nieuwe tekst van ‘Onze Vader’ worden gebruikt tijdens kerkdiensten. Nu hebben België en Nederland nog een verschillende versie van de ‘Onze Vader’. "Je krijgt dat in het buitenland niet uitgelegd, dat twee kleine landen verschillende versies van het Onze Vader gebruiken. Vanuit de wereldkerk bekeken, was het al langer een vraag om tot een gezamenlijke tekst te komen", zegt Joris Polfliet, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ). In de nieuwe vertalingen worden er zowel taalkundige als inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd.

Op grote schaal zal er een gebedskaart worden verspreid die uitgedeeld zal worden tijdens misvieringen en andere kerkelijke vieringen, maar ook bijvoorbeeld in woon-zorgcentra. De katholieke media zoals onder andere ‘Kerk en Leven’ of ‘Tertio’ zullen de nodige aandacht besteden aan de wijzigingen. Ook het katholieke onderwijs zal zijn leerpakket aanpassen en vanaf september wordt de nieuwe versie al aangeleerd aan leerlingen. 

Nieuwe versie

Onze Vader, die in de Hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede

op aarde zoals in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Oude versie

Onze Vader, die in de Hemelen zijt,

geheiligd zij Uw Naam,

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede

op aarde als in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

En leid ons niet in bekoring

maar verlos ons van het kwade.

 Amen.