Vlaamse advocaten staken voor 't eerst

Arm in arm staan zo'n 70 advocaten voor de deur van het Vlinderpaleis op de Bolivarplaats in Antwerpen. Zo uiten ze hun ongenoegen over de hervorming van het pro-Deosysteem. Zo'n 'staking' voerden ze nooit eerder. "Echt staken kunnen we niet door onze beroepsaansprakelijkheid", legt strafpleiter Walter Damen uit.  "We kunnen het ons niet permitteren dat zaken door onze actie bij verstek behandeld zouden worden." Daarom houden de actievoerders enkele advocaten achter de hand voor noodgevallen.

De actie van de advocaten komt samen met een open brief, die ze richtten aan minister Koen Geens (CD&V). Daarin schreeuwen enkele honderden advocaten hun ongerustheid over de betaling van hun pro-Deowerk uit. De zogenaamde 'pro-Deoadvocaten' zijn er voor mensen die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden. Meer en meer mensen doen daar beroep op. Maar de vergoeding voor de advocaten, laat te wensen over. Advocaten die pro-Deoprestaties leveren, krijgen daarvoor punten. Vanaf september wordt dat puntensysteem echter herschikt. "Een correctionele zaak gaat bijvoorbeeld van twintig naar zes punten. Maar wat de waarde van zo'n punt zal zijn, weten we nog altijd niet. Er was aanvankelijk sprake van 75 euro, maar dat zou naar verluidt niet meer haalbaar zijn", zegt advocaat Xavier Potvin.

In de open brief aan minister Geens stellen de bezorgde advocaten zich verschillende vragen. Het zijn vooral advocaten die gespecialiseerd zijn in jeugd-, familie-, vreemdelingen- en strafrecht. "De financiële vergoedingen die u vooropstelt laten mij niet meer toe om op een kwaliteitsvolle wijze mensen te helpen. Bovendien weet ik immers niet wat de vergoeding zal zijn die ik twee jaar later zal krijgen. Het is alsof u aan een bakker vraagt om met zand brood te bakken of aan een leraar les te geven zonder lokalen of handboeken. De huidige vergoedingen zijn zelfs niet voldoende om de basiszorg te garanderen", staat in de brief te lezen.

De actie van de advocaten in Antwerpen deze ochtend duurde een uur en is inmiddels afgelopen.

Lees hier de volledige open brief:

Geachte heer minister,

Onze welgemeende felicitaties om ons te dwingen voor het eerst in de geschiedenis van onze balie over te gaan tot een staking. Ook advocaten hebben het recht om te protesteren indien zij menen dat justitie ernstige schade wordt toegebracht.

Verkeerdelijk denkt men al wel eens dat advocaten enkel uit zijn op geld. Wij dienen dit echter uitdrukkelijk tegen te spreken. Advocaten zijn immers ook mensen die andere burgers bijstaan die onvermogend zijn en die in al hun miserie onvoldoende middelen hebben om een advocaat te kunnen betalen. Zo denk ik spontaan aan de alleenstaande moeder met 3 kinderen die ook nog eens de pech heeft om door een bedrijf gedagvaard te worden maar deze juridische kost onmogelijk kan dragen. In ons huidig rechtssysteem is voorzien dat wie al dan niet tijdelijk in een moeilijk financiële situatie verkeert een pro-Deoadvocaat krijgt toegewezen. De afgelopen jaren zijn er steeds meer en meer mensen die hier beroep op moeten doen.

Deze advocaat kan stagiair zijn maar ook een advocaat met reeds jaren ervaring. Deze advocaten doen dat omdat zij vinden dat zij iets mogen doen voor de maatschappij en dit is vaak ingegeven door een bijzonder humane gedachte.

In uw voorgesteld pro-Deosysteem is hier echter geen ruimte meer voor. De financiële vergoedingen die u vooropstelt laten mij niet meer toe om op een kwaliteitsvolle wijze mensen te helpen. Bovendien weet ik immers niet wat mijn vergoeding zal zijn die ik 2 jaar later zal krijgen. Het is alsof u aan een bakker vraagt om met zand brood te bakken of aan een leraar les te geven zonder lokalen of handboeken. De huidige vergoedingen zijn zelfs niet voldoende om de basiszorg te garanderen.

Om het cru te zeggen vraagt u ons om alle verantwoordelijkheid te dragen in een procedure met aansprakelijkheden en dit op vrijwillige basis. Ik neem aan dat niet veel advocaten nog bereid gaan zijn om deze verantwoordelijkheid te dragen.

De wet voorziet echter dat u deze bijstand dient te organiseren. Het organiseren van deze bijstand is niet voldoende door het louter inrichten van een pro-Deosysteem. U moet er ook voor zorgen dat dit kan gebeuren op een correcte manier en vooral op een kwaliteitsvolle wijze. In het kader van een geneeskundige zorg worden artsen toch ook vergoed door de sociale zekerheid waardoor zij in staat zijn om op een medisch correcte wijze mensen te helpen. Waarom geldt dit niet voor een advocaat? Waarom verwacht u van advocaten dat zij voor een laag en onbekend bedrag verantwoordelijkheid gaan nemen?

U en het parlement zijn verantwoordelijk voor deze materie. Waarom zorgt u niet voor een eerlijke vergoeding? Omdat u de mening bent toegedaan dat advocaten toch maar onder aan de voedselketen staan bij justitie, omdat de bevolking toch maar vindt dat we zakkenvullers zijn, omdat u er toch maar vanuit gaat dat de balie deze bijstand zal verlenen?

Wel beste Minister, wij zijn het beu. U respecteert ons niet. Wij nemen dan ook aan dat u als advocaat vanaf nu het pro-Deowerk doet, dat uw vorig kantoor haar deuren openzet om al deze rechtszoekenden te helpen. U zal uiteraard de bijstand kunnen vragen aan uw collega's in het parlement die met heel veel plezier onze taak zullen overnemen.

Bezorgde advocaten