Antwerpse politie zwijgt over racisme

De Antwerpse politie moet dringend werk maken van een echt antidiscriminatiebeleid. Dat is een van de aanbevelingen van het Comité P, dat onderzoek deed naar racisme binnen het korps, schrijft Gazet van Antwerpen. Slechts een kleine minderheid zou zich racistisch gedragen, maar die minderheid wordt niet tot de orde geroepen door leidinggevenden of collega's. "Het grootste probleem is dat zoiets wordt gedoogd", zegt burgemeester Bart De Wever.

Het Comité P startte in 2014 een toezichtsonderzoek naar het diversiteits- en antiracismebeleid van de Antwerpse politie na een reeks getuigenissen van allochtone politiemensen in de pers. De verhalen over racistische pesterijen, wantrouwen en discriminatie worden grotendeels bevestigd in het nieuwe rapport. "Dat rapport is realistisch in die zin dat het gaat om een kleine minderheid", zegt De Wever.

Volgens het Comité P bestaat er binnen het Antwerpse politiekorps een zwijgcultuur, waardoor zowel autochtone als allochtone agenten racistische incidenten niet melden, uit angst voor represailles door collega's. "Dat is het grote probleem", aldus De Wever. "Er is geen cultuur om het te melden", gaat hij verder.

Geen aandacht
Volgens het Comité P heeft het "interne racisme" te lang geen aandacht gekregen binnen het politiekorps. Het rapport is vooral scherp voor de korpsleiding onder de vorige burgemeester, die nauwelijks concrete maatregelen zou hebben genomen. Het Comité P erkent wel dat er onder huidig korpschef Serge Muyters een kentering kan worden waargenomen en het "diversiteitsbeleid aangezwengeld wordt". Iets waar De Wever zichzelf mee op de borst klopt: "Intern toezicht is hervormd en werkt nu helemaal anders. De nieuwe korpschef en korpsleiding neemt dit nu heel serieus. De kentering is ingezet."

Campagne
De Antwerpse burgemeester wijst ook op het feit dat er nu een campagne gestart wordt bij de Antwerpse politie. "De campagne gaat over haatmisdrijven en om die serieus te nemen en te melden. De meest schrijnende passages in het rapport zijn de getuigenissen van allochtone collega's die racistische praat hebben moeten ondergaan. Ik hoop dat iedere agent die getuigenissen leest, om te zien wat voor impact dat heeft. We willen die cultuur aanpakken", aldus De Wever.

Muyters bevestigt in de krant dat er nood is aan een 'kwantumsprong' inzake antiracisme en diversiteit, en dat daarvoor de eerste stappen al zijn gezet, zoals de hervorming van de Cel Diversiteit en opleidingen voor leidinggevenden. In mei begint de politie met een interne campagne om agenten aan te sporen om racistische uitlatingen of pestgedrag wél aan te kaarten via een meldpunt of het netwerk diversiteit.