Dossier Aanslagen Brussel

“Nog elke dag bezig met aanslag Zaventem”

Een maand na de aanslagen in Brussel hebben heel wat ooggetuigen nog steeds slapeloze nachten, nachtmerries en concentratieproblemen. Ook de negentig leerlingen van het Sint-Ritacollege in Kontich die getuige waren van de aanslagen, kampen nog steeds met psychologische problemen. De school voorziet ondersteuning en begeleiding, want veel leerlingen hebben het nog altijd erg moeilijk.

Melanie Mertens is een van de negentig leerlingen die erbij was in de vertrekhal van Zaventem. Ze zou op schoolreis vertrekken, toen vlakbij twee bommen ontploften. Om alles te kunnen verwerken, heeft ze er nu een nummer over geschreven.

Ook de school voorziet ondersteuning en psychologische begeleiding. Leerlingen mogen bijvoorbeeld zelf aangeven wanneer ze pauze nodig hebben. De school bekijkt nog of de leerlingen hun examens moeten afleggen en of ze die eventueel op een andere manier kan organiseren.