Dossier Aanslagen Brussel

Deze maatregelen neemt regering na terreur

De federale regering wil maatregelen nemen om zuurstof te geven aan de bedrijven en sectoren die zware klappen kregen na de aanslagen van 22 maart. Vooral de horeca kreeg het hard te verduren. De regering wil ook een campagne lanceren om het imago van België en Brussel op te krikken.

Premier Charles Michel benadrukt om zo snel mogelijk op alle domeinen de draad van het normale leven weer op te pikken. Dat blijkt na afloop van de task force die opgericht werd om steunmaatregelen uit te werken voor ondernemingen na de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de Brusselse metrostation Maalbeek. Een overzicht:

1. Tijdelijke werkloosheid
Bij een plotse gebeurtenis kan de arbeidsovereenkomst, voor zowel arbeiders als bedienden, tijdelijk en volledig onmogelijk uitgevoerd worden. Ook bij een sterke daling van het cliënteel door annulaties en vermindering van reservaties.

2. Economische werkloosheid
Arbeiders en bedienden kunnen economisch werkloos zijn voor een termijn van zeven dagen.

3. Zuurstof voor de ondernemingen
Om een moeilijke periode te kunnen overbruggen neemt de regering de maatregel om de loonlasten niet of gedeeltelijk ten laste brengen voor de ondernemingen. Er zal ook een vervangingsinkomen ingevoerd worden voor de getroffen werknemers. De regering wil ook solidariteit garanderen binnen een goed werkend stelsel van sociale zekerheid.

4. 'Sector in crisis'-erkenning
Er bestaat nu de mogelijkheid om de betaling van sociale bijdragen met een jaar uit te stellen zonder verhoging. Sectoren kunnen nu ook erkend worden als ‘sector in crisis’. Dit zou het makkelijker maken om de sociale bijdragen aan te passen.

5. Uitbreiding drie steunmaategelen

  • Uitstel betaling rsz en btw
  • Verlaging voorlopige bijdragen
  • Vrijstelling naar alle zelfstandigen

6. Afbetalingsplan
De regering heeft een afbetalingsplan gelanceert. Daarin zullen openstaande schulden afgelost kunnen worden in maandelijkse schijven. Er zal geen gerechtelijke invordering gevraagd worden.

7. Uitstel laattijdige betalingen
Ook zullen bedrijven vrijgesteld worden van toeslagen en interesten bij laattijdige betalingen. Bovendien zal de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid rekening houden met de bijzondere omstandigheden.

8. Financiële steunmaatregelen
De regering wil verschuldigde BTW en bedrijfsvoorheffing versoepelen. Ook zullen gespreide betalingen mogelijk zijn met een maandelijkse aflossing. Er zouden ook geen gebruikelijke boeten en nalatigheidsinteresten aangerekend worden voor de bedrijven.

"Dringend nood aan buitenlandse zakenlui"
“De ondernemers reageren positief op de maatregelen van de regering”, zegt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester. “Bedrijven kunnen btw, rsz en sociale bijdragen in schijven betalen en dat geeft hen financiële ademruimte. Maar we hebben dringend buitenlanders nodig: toeristen en zakenlui. Daarom komt er een tweede task force die ons imago moet opkrikken.”

"Moeten chauvinistischer zijn"
“We mogen best een beetje chauvinistischer zijn”, zegt Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische ondernemingen. “De export en de investeringen lopen beter en de economische groei is niet zo slecht. We moeten dat aan de man brengen, maar dat wordt een werk van lange adem.”