Dossier Aanslagen Brussel

“Veiligheid Zaventem moet strenger”

Mensen die gevoelige jobs gaan doen, zoals werken op de luchthaven, moeten strenger en vaker gescreend worden. Want we weten nu dat ze extreem snel kunnen radicaliseren. Dat zeggen zowel de vakbonden als minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Ze reageren daarmee op het nieuws dat terrorist Najim Lachraoui, één van de kamikazes van Zaventem, daar vijf jaar lang ongestoord heeft kunnen werken.

Najim Laachraoui begon op 16-jarige leeftijd als interimwerknemer op de luchthaven en kon vijf jaar lang belangrijke achtergrondinformatie verzamelen. Het maakt duidelijk dat er een groot probleem is met de screening van het personeel. Wie op de luchthaven begint te werken, wordt wel doorgelicht, maar krijgt een badge die vijf jaar geldig blijft. Tussentijdse controles zijn er niet. Dat kan niet, vindt ook de luchthavenpolitie.

Feedback
“Personeelsleden die tewerkgesteld zijn op de luchthaven, hebben vaak toegang tot gevoelige plaatsen, dan is het logisch dat de screening zeer grondig gebeurt”, zegt Vincent Houssin van de politievakbond VSOA. “We horen veel kritiek bij de politiediensten dat de termijn van vijf jaar te lang is en dat er ook te weinig feedback wordt gegeven op politierapporten.”

Badge
In vijf jaar kan veel gebeuren. Laachraoui kreeg zijn badge in 2007, hij was toen onbesproken. Maar in 2009 werd zijn naam genoemd na de aanslag in Caïro. Toch kon hij nog blijven werken in Zaventem.

“Die veiligheidsmachtiging moet meer in detail bekeken worden”, geeft minister van Binnelandse Zaken Jan Jambon (N-VA) toe. “Het is een beetje tegenstrijdig. Het zou verstrengd en verkort moeten worden, want de periode waarin men radicaliseert is extreem kort en dus moeten we daar met onze veiligheidsmachtiging rekening mee houden.”