"Informatie Syriëstrijders beter delen"

Een maand na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek bespreken de Europese ministers van Binnenlandse Zaken in Luxemburg een betere uitwisseling van informatie onder de lidstaten in de strijd tegen terrorisme. "Er is al veel gepraat, maar ik heb de indruk dat men nu echt bereid is om tot actie over te gaan", zo maakte minister Jan Jambon zich sterk bij zijn aankomst op de vergadering.

Volgens Jambon is het delen van gegevens de sleutel in de strijd tegen het grensoverschrijdende terrorisme. Er wordt in allerlei Europese cenakels ook al jaren over gepraat, maar op het terrein blijkt dat nog steeds niet altijd een evidentie. Uit angst om vertrouwelijke bronnen te onthullen, of lopende onderzoeken te beschadigen, bijvoorbeeld.

Databanken
"Maar er is nu toch stilaan een wil in Europa om dat te overstijgen en tot een meer geïntegreerde aanpak van die data te komen", meent Jambon. Het huidige Nederlandse EU-voorzitterschap hoopt in juni een akkoord te bereiken over een Europese architectuur om de bestaande informatiesystemen en databanken op het vlak van veiligheid en terrorisme, grenzen en migratie beter te integreren.

Slimme grenzen
De ministers buigen zich voorts ook over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie over zogenaamde slimme grenzen, met een inreis-uitreissysteem. Het gaat om een geautomatiseerd systeem dat grenscontroles aan de Europese buitengrenzen sneller en efficiënter moet laten verlopen en de opsporing van documenten- en identiteitsfraude moet verbeteren. 

Juridisch
"Het is uitzonderlijk dat de G11, een groep Europese landen waar de terreurdreiging het hoogst is, samenkomt", zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken. "Europa wil een motor vormen om sneller maatregelen te kunnen doorvoeren en ook gegevens te kunnen uitwisselen met elkaar." Minister Jan Jambon is voorzitter van de top omdat ons land procentueel het meeste Syriëstrijders telt. "De uitwisseling van gegevens blijkt niet zo makkelijk, in ons land alleen al was dat erg moeilijk. Hier willen ze vooral duidelijk uitklaren wat een Syriëstrijder nu net is. Zo kunnen ze juridisch bekijken hoe de gegevens te kunnen uitwisselen. Volgende maand komen de landen opnieuw samen en in juni zou er een akkoord zijn daarover", zegt Frencken.

Deal met Turkije
Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is aanwezig zijn in Luxemburg. Hij wil vooral bespreken hoe het staat met het akkoord tussen Europa en Turkije. Vanaf juni willen de Turken visumvrij rondreizen in Europa maar volgens de Europese leiders zijn daar objectieve criteria voor nodig en pas dan kan dat in voegen treden. "Het visumvrij reizen kan er enkel komen als Turkije aan enkele voorwaarden voldoet, maar dat deel hebben ze precies niet gelezen", zegt Francken. "De deal met Turkije moet sowieso gered worden. Als de poorten in Turkije opnieuw worden opengezet, dan wordt het voor Griekenland en Europa onhoudbaar."