Dossier Aanslagen Brussel

"Ik ga niet wachten tot het pv's regent"

"Ik ga niet wachten tot het processen-verbaal regent alvorens ik ga handelen." Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vanmiddag om zichzelf te verdedigen tijdens de Kamercommissie. Daar werd zijn veelbesproken uitspraak - over de steunbetuigingen van moslims na de aanslagen - op tafel gelegd en werd hij daarover aan de tand gevoeld. 

Afgelopen weekend gaf Jambon een interview waarin hij zei dat “een significant deel” van de moslimgemeenschap aan het dansen was na de aanslagen van 22 maart. Daarop kreeg Jambon heel wat kritiek. Toch blijft de minister achter deze uitspraak staan. In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd er vanmiddag duchtig gediscussieerd over de - nogal ongelukkige - uitspraak. "Ik ga niet wachten tot het pv's regent" alvorens een probleem aan te pakken, reageerde hij. Hij benadrukte "nu te willen ageren om de harten terug te winnen" van jongeren die met IS dwepen. 

"Significant" 
Het is niet de uitspraak in het algemeen die kon rekenen op heel wat kritiek, de discussie draait al dagen over één woord, namelijk ''significant". "Ik heb geen pv's bij. Er zijn er wel, maar niet veel. Wat had u gedacht? Dat ik hier een hele reeks feiten zou opsommen? Stigmatiserender zou niet kunnen", aldus Jambon. Hij wil niet wachten met problemen aan te pakken tot er voldoende pv's op tafel liggen. 

Hij wees op de beelden van jongeren die stenen en flessen gooiden bij de arrestatie van Salah Abdeslam, en Abdeslam die weken heeft kunnen onderduiken na de aanslagen in Parijs. Ons land staat volgens de minister wereldwijd op nummer drie, na Qatar en Pakistan, qua sympathie voor IS op de sociale media. "Als ik al die feiten aaneenschakel, dan is de conclusie dat er een fenomeen is, en daar moeten we iets mee doen".

"Dark numbers" 
"Net als bij intrafamiliaal geweld, racisme en homofobie is er ook bij terrorisme een dark number", zei Jambon. Feiten die niet 'officieel' bevestigd zijn dus. "Iedereen is getuige en weet welke feiten er zich hebben voorgedaan. Meerdere diensten hebben me bevestigd dat het geen geruchten zijn en als minister bevoegd voor politie en brandweer heb ik informatie uit verschillende bronnen. Er is een dark number en ik ga niet wachten tot het pv's regent alvorens ik ga handelen."

Niet stigmatiseren 
Hij zei ook geen hele gemeenschap te willen stigmatiseren. "Hoe vaak heb ik niet herhaald dat we het probleem van radicalisering moeten tegengaan met de moslimgemeenschap", aldus de N-VA-minister. "We moeten nu ageren om de harten terug te winnen". In plaats van een semantische discussie te voeren, riep Jambon op nu samen te werken om de problemen nog onder controle te houden.