Dossier Aanslagen Brussel

Jobs in Brussel op de helling na terreur

De Brusselse interprofessionele en sectorale federaties verenigen zich om de crisis sinds de aanslagen van 22 maart het hoofd te bieden. Met 'Stronger.brussels' willen ze een gemeenschappelijk initiatief nemen ten aanzien van de politieke wereld, ongeacht de partijen of de overheidsniveaus. "Zonder verandering in het beleid staat ons immers een sterke toename van de faillissementen in 2016 te wachten. Tot tienduizend banen riskeren verloren te gaan, vooral in laag gekwalificeerde functies", zegt Olivier Willocx, CEO van de Brusselse ondernemersorganisatie BECI.

De sociaaleconomische impact van de aanslagen is volgens BECI sinds de lockdown wellicht verdubbeld. Bovendien zal de impact zich tot in de rand van Brussel laten voelen, en dan vooral in Zaventem. "De luchthaven moet zo snel mogelijk weer voor 100 procent normaal functioneren. Dat is de enige manier om de negatieve perceptie weg te nemen", aldus Willocx.

Met Stronger.brussels willen de federaties "de reeds genomen of nog te nemen maatregelen verbeteren en versterken en zo het imago herstellen en tijdelijk de druk wegnemen van de ondernemingen met een tekort aan liquide middelen". "Als er geen klanten zijn, is er ook geen geld voor de lonen, het RSZ, het RSVZ, de BTW en alle andere taksen", klinkt het. "Uitstel van betaling en vermindering van taksen zijn zeker een stap in de goede richting. De sociale toppen en de ontmoetingen met de ondernemingen zijn een noodzaak. Maar dit alles zal onvoldoende zijn om de crisissituatie te overwinnen."