Betalen we straks toch per kilometer?

Vandaag gaat de zogenaamde Vlaamse klimaattop van start. De bedoeling is om de klimaatlat hoger te leggen en van Vlaanderen een voorloper te maken in plaats van een volger. De Vlaamse regering wil zelf het goede voorbeeld geven en maakt daarom 300 miljoen euro vrij. Mogelijk komt er ook een kilometerheffing voor gewone auto's. 

Met het extra geld wil de regering focussen op de domeinen die tot haar bevoegdheid behoren: mobiliteit, gebouwen, landbouw en afval. De focus gaat dan ook liggen bij een milieuvriendelijker wagenpark en een betere isolatie van scholen of sociale huurwoningen. 

In Vlaanderen rijden ook te veel auto's, dus wordt er te veel CO2 uitgestoten. We moeten dus dringend minder gaan rijden en daardoor komt opnieuw de kilometerheffing op tafel te liggen: een bedrag per kilometer die je rijdt, ook voor gewone auto's. "Als je wil sturen in mobiliteit, heb je veel instrumenten. En we zien dat de kilometerheffing voor vrachtwagens is ingevoerd. Dat zijn stappen die we mogelijk ook moeten zeggen", aldus Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. 

Met de extra inspanning wil Vlaanderen vooruitlopen op de resultaten van de klimaattop in Parijs, eind vorig jaar. Daar werd ingestemd met strenge klimaatdoelstellingen die ook voor Vlaanderen grote gevolgen hebben. Volgens de huidige prognoses zal Vlaanderen de beoogde vermindering van broeikasemissies tegen 2020 wel halen, maar wordt het daarna moeilijker.