[POLL] 1 op 3 tieners met tegenzin naar school

Ongeveer een op de drie leerlingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs gaat bijna dagelijks met tegenzin naar school. Dat blijkt uit de het jaarverslag ‘De Onderwijsspiegel 2016’, waarin 150.000 leerlingen hun mening gaven over hun welbevinden op school. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gebruikt deze conclusies bij de hervormingen van het onderwijs.

Meer dan 150.000 leerlingen uit bijna 900 scholen werden ondervraagd voor ‘De Onderwijsspiegel’, een jaarverslag van de onderwijsinspectie over de toestand van het onderwijs. Dit jaar ging de aandacht naar het welbevinden van leerlingen op school. Met andere woorden: komen leerlingen graag naar school en zijn ze tevreden over de school en hun leraren?

De meeste leerlingen in Vlaanderen geven zichzelf en hun school een goed rapport. Maar oudere leerlingen gaan minder graag naar school en tonen minder interesse in wat ze leren. Leerlingen vragen meer inspraak en vinden dat ze te weinig feedback krijgen. Een overzicht:

Graag naar school?
In de eerste graad secundair onderwijs zijn de leerlingen uit beide stromen gemiddeld ongeveer even enthousiast over de school. In de tweede en de derde graad gaat ruim een derde altijd of meestal met tegenzin naar school. De kso- en dbso-leerlingen (deeltijds beroepssecundair onderwijs) vormen een uitzondering aangezien daar een op zes zelden of nooit graag naar school gaat. Het enthousiasme daar staat in schril contrast met dat van de leerlingen in het voltijds tso- en bso: zij zitten het minst graag op de schoolbanken

"Schat aan nuttige info"
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits reageert op de resultaten: “Veel van de aandachtspunten sluiten aan bij de noodzakelijke hervormingen die uitgerold en voorbereid worden. Er is het debat van de eindtermen, het leren en werken met de eerste proefprojecten volgend schooljaar, de modernisering van het secundair onderwijs en de geplande hervorming van de leerlingenbegeleiding."

"Belangrijk zijn ook de Conflixers, de leerlingenbemiddelaars om het pesten tegen te gaan. Een project dat we samen uitvoeren met de Vlaamse Scholierenkoepel. De Onderwijsspiegel bevat een schat aan nuttige informatie voor alle spelers uit de onderwijswereld om constructief mee aan de slag te gaan.”