België ontsnapte driemaal aan vliegramp

België is het afgelopen jaar drie keer aan een vliegramp ontsnapt door technische problemen bij Belgocontrol. Cruciale computerprogramma’s vielen uit en er moest zelfs tweemaal worden overgegaan tot een ‘clear the sky’. Bij die noodprocedure moeten alle vliegtuigen zo snel mogelijk het Belgische luchtruim verlaten. "Er zijn incidenten geweest, waar door onze luchtverkeersleiders heel professioneel op is gereageerd", zegt Belgocontrol. "In tweede instantie hebben de technici de problemen opgespoord en verholpen en de systemen verbeterd." Volgens het bedrijf was de veiligheid nooit in het gedrang. 

Op 27 mei 2015 ontsnapte ons land nipt aan een vliegramp na een stroompanne in het zenuwcentrum van de luchtverkeersleiding. Tijdens een maandelijkse test van de generator vielen alle computers, radarschermen, radiocommunicatie en telefoonlijnen naar naburige luchtverkeerscentra uit. En dit blijkt niet het enige incident waarbij het luchtverkeer boven ons land onlangs groot gevaar liep. Dat staat te lezen in de ingebrekestelling die verstuurd werd door de voorzitster van de Gilde van Luchtverkeersleiders aan Belgocontrol-topman Johan Decuyper.

Ook in december 2015 en april 2016 ontkwamen we aan een vliegramp. Op 28 december viel het LAN-systeem uit waardoor de automatische uitwisseling met de andere luchtverkeerscentra over positie en hoogte niet meer. De Belgische luchtverkeersleiders moesten toen alle informatie via telefoon uitwisselen. Begin april waren er dan problemen met drie dataprocessing-servers en konden de verkeersleiders geen informatie meer ingeven. Ze hadden geen vluchtdata meer op de radar en konden zo onmogelijk de veiligheid van het luchtruim garanderen.

Schadevergoeding
Belgocontrol laat weten dat de ingebrekestelling "een opsomming van gebeurtenissen, werkpunten en vragen zijn die bij de directie gekend zijn en waarvoor projecten lopen om ze aan te pakken of die deel uitmaakten van de onderhandelingen met de vakbonden". De voorzitster van de Gilde verweert zich alvast met deze ingebrekestelling tegen mogelijke eisen tot schadevergoeding. Ze betwist dat zijzelf of andere bestuursleden van de Gilde hebben opgeroepen het werk niet aan te vatten, vroegtijdig te verlaten of niet uit te voeren.

"Veiligheid nooit in gevaar" 
"Technische problemen bij Belgocontrol hebben het voorbije jaar nooit de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar gebracht. In een reactie geeft Belgocontrol toe dat er technische mankementen waren, maar wordt wel benadrukt dat die de veiligheid van het luchtverkeer nooit in het gedrang hebben gebracht. "Elk incident, hoe klein ook, wordt telkens gerapporteerd", zegt woordvoerder Dominique Dehaene. "Dat is ook hier gebeurd. En uit de onderzoeken die daarop volgden is gebleken dat veiligheid nooit in gevaar is geweest, onder andere door de professionele reactie van de luchtverkeersleiders". Belgocontrol benadrukt dat er in het personeel en in de technische systemen geïnvesteerd wordt om de problemen te verhelpen