Gilde stelt Belgocontrol in gebreke

De Gilde van Luchtverkeersleiders (BGATC) stelt Belgocontrol en zijn topman Johan Decuyper formeel in gebreke. Dat laat de advocaat van de organisatie weten. BGATC-voorzitster Marysse Meulemans gaat zo in de tegenaanval tegen Belgocontrol, dat haar al in gebreke had gesteld nadat verschillende luchtverkeersleiders zich ongeschikt hadden verklaard om te werken. Belgocontrol onderzoekt nog hoe het zal reageren.

De ingebrekestelling van de advocaat van Meulemans telt 14 pagina's. Meulemans betwist daarin dat zijzelf of bestuursleden van de Gilde de luchtverkeersleiders hebben opgeroepen het werk niet aan te vatten, vroegtijdig te verlaten of niet uit te voeren. Belgocontrol spreekt volgens haar ook ten onrechte van een collectieve actie.

In de brief geeft advocaat Peter Luypaers vervolgens een bloemlezing van wat allemaal verkeerd gaat bij de Belgische luchtverkeersleiding, onder meer verwijzend naar een structureel personeelstekort en onbetrouwbaar materieel. "Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat er hierdoor nog geen rampen zijn gebeurd. De luchtverkeersleiders kunnen echt niet meer, ze zitten op hun tandvlees. Er zijn controle-artsen die hen meteen voor weken buiten dienst zetten."

Schadeclaims
Met de ingebrekestelling verweert de voorzitster van de Gilde zich alvast tegen mogelijke eisen tot schadevergoeding. "De schade kan in de miljarden lopen", aldus de advocaat. "Ik hoop dat het niet tot rechtszaken komt, maar hiermee nemen we alvast positie in." De opgesomde problemen zijn "de werkelijke oorzaken van de discontinuïteit van de dienstverlening", luidt het onderaan de brief.

Meulemans spreekt van "lasterlijke en foutieve verspreiding" van informatie door de Belgocontrol-directie. Zo zou het bedrijf bij annulatiebeslissingen van vluchten de motivering gebruikt hebben dat het om "een collectieve actie" gaat. Daar is volgens de advocaat geen sprake van, maar het is wel "een open doel" voor wie een schadeclaim wil indienen. Belgocontrol miskent volgens de advocaat flagrant de individuele beslissingsbevoegdheid van de luchtverkeersleiders om in te schatten of ze geschikt zijn om te werken.

Meulemans zegt ook via een operationele manager vernomen te hebben dat Belgocontrol foutieve communicatie over het niet kunnen garanderen van een beschikbare ploeg de wereld instuurde om zich in te dekken tegen mogelijke schadeclaims.

Belgocontrol reageert

Belgocontrol "onderzoekt welke gevolgen aan de brief gegeven zullen worden", die "een opsomming bevat van gebeurtenissen, werkpunten en vragen die bij de directie gekend zijn en waarvoor projecten lopen om ze aan te pakken of die deel uitmaakten van de onderhandelingen met de vakbonden", zo reageert het overheidsbedrijf zaterdagavond in een persbericht.