Dossier Aanslagen Brussel

Zo zal mars tegen terreur eruitzien

Het parcours van de mars tegen terreur en haat van zondag 17 april is vanmorgen voorgesteld. De mars start aan het Brusselse Noordstation en eindigt aan het Fontainasplein. De organisatoren willen een vreedzame en florale mars houden.

Welk parcours?
De optocht begint officieel aan de trappen van het Brusselse Noordstation. Van daaruit gaat het richting IJzer, waarna er via de Diksmuidelaan doorgestoken wordt naar de kaaien langs het kanaal. Op de kruising met de Toekomststraat zal er vanuit Molenbeek een tweede groep aansluiten die vertrokken is vanop de tweede startplaats op de Parvis Saint Jean Baptiste. De mars trekt daarna via de Dansaertstraat naar de Beurs.

Bloem
De organisatoren vragen iedereen om een bloem mee te nemen en die aan de Beurs neer te leggen. De optocht eindigt op het Fontainasplein waar familie van de slachtoffers, maar ook personeel van Zaventem of hulpverleners de menigte toespreken.

Wie?
In de stoet worden er drie blokken gevormd. Het eerste blok bestaat uit getroffen personen en hun families. In een tweede blok lopen vertegenwoordigers van erkende religieuze groepen mee. In een derde blok worden alle andere mensen uitgenodigd om mee te wandelen in de mars tegen terreur en haat.

Opkomst?
De politiediensten verwachten 15.000 deelnemers of meer. Dat is ook de reden waarom de mars niet eindigt aan de Beurs, daar kunnen slechts 5.000 mensen staan. Meer dan 160 organisaties bevestigden al hun aanwezigheid op de mars. Er wordt gevraagd geen rugzakken te dragen.