Lichamen van 19 WOI-soldaten gevonden

De intergemeentelijke archeologische cel CO7 heeft stoffelijke resten van negentien soldaten uit de Eerste Wereldoorlog bovengehaald in Langemark-Poelkapelle. CO7 voert op dit moment opgravingswerken uit in opdracht van aardgasnetbeheerder Fluxys.

De opgravingswerken zijn nog maar twee weken aan de gang, maar leverden een schat aan informatie op. "In één zone pal aan het front, waar er al een vermoeden was dat we stoffelijke resten zouden vinden, hebben we veertien lichamen gevonden. Daarrond vonden we nog eens een vijftal mensen. Het gaat om soldaten die gesneuveld zijn in 1915, kort na de eerste gasaanvallen. Het gaat zeker al om twee Britten en twee Duitsers. Daarnaast hebben we van negen lichamen het vermoeden dat het ook om Britten gaat, maar het onderzoek is nog maar pas gestart", duidt Jan Decorte van CO7.

De archeologen hebben nu 30 dagen de tijd om verder onderzoek uit te voeren alvorens de resten worden overgedragen aan de politie. Dan worden ook de betrokken landen geïnformeerd. "We hebben ook tal van loopgravenstructuren gevonden, schuilplaatsen en bomkraters. Er is ook een munitiedeskundige ter plaatse", aldus Decorte.

Er werden ook opmerkelijke Romeinse vondsten gedaan. "We hebben bij het graven van een proefsleuf meteen verbrande aarde gevonden. Na verder onderzoek vonden we een zevental brandhaarden van graven", aldus Decorte. Bij een van de graven werden vijftien potten, waaronder luxeaardewerk uit Frankrijk of Italië, en een bronzen spiegel gevonden. Dat is eerder uitzonderlijk, omdat meestal een tweetal potjes bij zo'n graf liggen.

"Dat bewijst dat er hier een belangrijk persoon lag. We weten al langer dat de hele regio bewoond werd en dat er contacten waren met het Romeins leger, maar het is pas de eerste keer dat we dergelijke objecten vinden in de regio Langemark-Poelkapelle", besluit Decorte.