"Premier werd door Galant voorgelogen"

De Kamercommissie Infrastructuur hoort vandaag minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) over de vraag of ze nu al dan niet op de hoogte was van kritische rapporten van de Europese Commissie over de manier waarop de controle van de beveiliging op de Belgische luchthavens gebeurt. Kamervoorzitter Siegfried Bracke zal er bij premier Charles Michel op aandringen eveneens naar het parlement af te zakken.

De beslissing viel gistergavond na een bewogen zitting. De oppositie wilde immers in de eerste plaats dat premier Michel opnieuw zijn opwachting zou maken - liefst gisteren nog. Navraag van Kamervoorzitter Bracke leerde evenwel dat de eerste minister niet meer beschikbaar was. Zijn voorstel was om enkel Galant vandaag haar opwachting te laten maken, zeer tot onvrede van de oppositie.

Geloofwaardigheid
Johan Vande Lanotte (sp.a) benadrukte dat de geloofwaardigheid van de premier op het spel staat. Hij gelooft dat de eerste minister eerder op de dag te goeder trouw heeft geantwoord op de vragen tijdens de plenaire vergadering, maar in dat geval heeft minister Galant hem voorgelogen, luidde het. "Minister Galant is dood gewicht geworden door deze affaire. Ik waarschuw u dat premier Michel hetzelfde lot kan wachten. Willen jullie de premier verzwakken omdat jullie een minister willen verdedigen?", sprak Vande Lanotte de meerderheid toe.

"Houdt geen steek"
Ook bij Ecolo-Groen benadrukte Kristof Calvo dat voorzitter Bracke niet anders kan dan zowel de premier als de bevoegde minister op te vorderen, nu blijkt dat de uitleg die eerder werd gegeven "geen steek houdt". "Het probleem-Galant is het probleem-Michel aan het worden. Met uw voorstel wordt het ook het probleem-Bracke", luidde het. Bracke onderstreepte dat hij bij de premier zal aandringen op zijn aanwezigheid.

Premier Michel wel op de hoogte?
De discussie draait over twee rapporten uit 2011 en 2015 waarin de Europese Commissie bijzonder kritisch is over de manier waarop de overheid de veiligheidssystemen op onze luchthavens controleert. De premier verklaarde dat hij pas woensdag via de media van het bestaan van de rapporten op de hoogte raakte en dat volgens de hem beschikbare informatie, het kabinet-Galant het rapport uit 2015 niet had ontvangen. Het was enkel overgemaakt aan twee ambtenaren van het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart. Intussen dook nieuwe informatie op dat het kabinet-Galant wel werd ingelicht over dat rapport.

Er is sprake van een vergadering op 27 maart 2015 met het kabinet om de voorlopige resultaten van de audit van de commissie te bespreken. Het finale rapport zou op 26 juni 2015 aan het kabinet zijn overgemaakt. Lalieux, die de commissie Infrastructuur voorzit, maakte Kamervoorzitter Bracke een mail over van Laurent Ledoux, de ontslagnemende voorzitter van de FOD Mobiliteit. Daarin is sprake van vergaderingen met het kabinet-Galant en het doorzenden van het eindrapport.