Heisa in de Kamer over gelekte e-mails

Eerder vandaag verklaarde de premier op basis van de voor hem beschikbare informatie dat het kabinet van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) het kritische rapport over de luchthavenbeveiliging uit 2015 niet had ontvangen. Nieuwe informatie doet de oppositie besluiten dat het kabinet Galant niet de waarheid spreekt. De rapporten zouden wel degelijk in de mailbox van Galant terecht gekomen zijn.

Dat bewijst nieuwe informatie, waaronder deze gelekte mail afkomstig van Laurent Ledoux, de topman van de FOD Mobiliteit, waarin staat dat er op 27 maart 2015 een vergadering is samengeroepen op het kabinet Galant om de voorlopige resultaten te bespreken van de audit van de Europese Commissie.

De oppositie wil premier Charles Michel en eventueel minister van Mobiliteit Jacqueline Galant opnieuw aan de tand voelen over de kritische rapporten van de Europese Commissie over de controle op de beveiliging van de Belgische luchthavens. De premier werd vanavond terug naar het parlement geroepen, maar was niet beschikbaar.

Galant morgen teruggeroepen
De Kamercommissie Infrastructuur hoort vrijdagnamiddag minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) over de vraag of ze nu al dan niet op de hoogte was van kritische rapporten van de Europese Commissie over de manier waarop de controle van de beveiliging op de Belgische luchthavens gebeurt. Kamervoorzitter Siegfried Bracke zal er bij premier Charles Michel op aandringen eveneens naar het parlement af te zakken.

Premier Michel wel op de hoogte? 
De discussie draait over twee rapporten uit 2011 en 2015 waarin de Europese Commissie bijzonder kritisch is over de manier waarop de overheid de veiligheidssystemen op onze luchthavens controleert.

De premier verklaarde donderdagnamiddag dat hij pas gisteren/woensdag via de media van het bestaan van de rapporten op de hoogte raakte en dat volgens de hem beschikbare informatie, het kabinet-Galant het rapport uit 2015 niet had ontvangen. Het was enkel overgemaakt aan twee ambtenaren van het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart. Intussen dook nieuwe informatie op dat het kabinet-Galant wel werd ingelicht over dat rapport.

Er is sprake van een vergadering op 27 maart 2015 met het kabinet om de voorlopige resultaten van de audit van de commissie te bespreken. Het finale rapport zou op 26 juni 2015 aan het kabinet zijn overgemaakt. Lalieux, die de commissie Infrastructuur voorzit, maakte Kamervoorzitter Bracke een mail over van Laurent Ledoux, de ontslagnemende voorzitter van de FOD Mobiliteit. Daarin is sprake van vergaderingen met het kabinet-Galant en het doorzenden van het eindrapport.