"Galant wilde niet meer investeren"

Groen en Ecolo hebben nieuwe documenten uitgebracht die volgens hen bewijzen dat minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) van haar administratie wel degelijk officieel de vraag kreeg om extra geld voor de veiligheid van de luchthavens. Galant heeft dus gelogen, besluiten de groenen.

Enerzijds is er een mail van topman Laurent Ledoux van de FOD Mobiliteit aan het kabinet-Galant van 15 december 2014, toen Galant nog maar enkele maanden minister was. In een ruimere bijgevoegde nota spreekt de administratie met name over "zware tekortkomingen in België op vlak van luchtvaartveiligheid" en dringt ze aan op steun van het kabinet.

Om de problemen aan te pakken zal "ofwel extra gekwalificeerd personeel moeten worden aangeworven (dat we vandaag niet hebben) of zullen consultants moeten worden ingeschakeld", luidt het in de nota. "Gezien de huidige budgettaire beperkingen hebben we daarvoor de volle steun nodig van het kabinet."

Nog opvallend in de nota - maar niet meteen de bevoegdheid van Galant - is dat Laurent Ledoux in 2014 al gewag maakte van "gekende jihadisten die met toegangsbadges rondwandelen op de luchthaven" van Zaventem.

Tweede document
Een tweede document dateert van 11 april 2016, dus na de aanslagen in Brussel. Het gaat om het verslag van een vergadering van toplui van de administratie, waarbij ook een adjunct-kabinetschef van Galant aanwezig was.

Het verslag vermeldt dat Ledoux op dat moment herinnerde aan zijn vraag van 1 februari om te bekijken of extra geld voor de veiligheid van de luchthavens mogelijk zou zijn uit de 400 miljoen euro die de regering vrijmaakte voor veiligheid. "Een vraag die eerder geweigerd werd door het kabinet", luidt het daarbij.

"Galant liegt"
De groenen reageren verbolgen. In interviews na het lekken van kritische rapporten van de Europese Commissie had Galant woensdag immers gezegd dat ze "geen enkele formele vraag" kreeg vanuit de FOD Mobiliteit om extra budgetten. Volgens de groenen bewijzen beide documenten "zwart op wit" dat dit gelogen is. Al is natuurlijk maar de vraag wat nu precies begrepen moet worden onder de term "formele vraag". De problemen zijn in elk geval meermaals aangekaart.

"Deze nieuwe documenten bewijzen zwart op wit dat de minister liegt", besluit Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke alvast. "De administratie heeft meermaals aan de alarmbel getrokken, maar de minister heeft ervoor gekozen om niet te investeren in veiligheid, ondanks vernietigende rapporten van de Europese Commissie en herhaalde vragen van de administratie."

Kristof Calvo spreekt van "nalatigheid". "Het stoort ons heel erg dat de minister opnieuw moeite heeft om de waarheid te vertellen, dat is niet de eerste keer. We tillen daar zwaar aan", onderstreepte hij. Al voegden hij en Ecolo-collega Jean-Marc Nollet daar wel aan toe dat ze Galant in geen geval verantwoordelijk achten voor de aanslagen op Brussels Airport.

Michel: "Hoop dat regering weet wat op spel staat"
Maar volgens premier Charles Michel is de regering pas woensdag via de media op de hoogte geraakt van de twee rapporten. Over de positie van Jacqueline Galant zei hij in de Kamer geen woord. Michel herhaalde dat hij wil meewerken om volledige duidelijkheid te scheppen over alle elementen rond de aanslagen.

“Ik wens dat de regering op de hoogte is van wat op het spel staat”, zegt de eerste minister. Daarmee verwees hij naar de onderzoekscommissie over de aanslagen, die later op de dag zou opgericht worden.


LEES OOK: Topman Mobiliteit stapt op door Galant