Federale ambtenaren staken op 26 april

Het federale overheidspersoneel gaat staken tegen de maatregelen die door de regering zijn beslist in het kader van de federale begroting. Op 26 april is een 24 urenstaking gepland. Dat heeft de socialistische overheidsvakbond (ACOD AMiO) vandaag bekendgemaakt.

De vakbond klaagt aan dat de regering-Michel "opnieuw het geld voor haar begrotingstekort gaat zoeken bij het personeel van de openbare sector". Nochtans, zo klinkt het, hebben de PanamaPapers "voldoende aangetoond dat er elders nog heel wat inkomsten te rapen vallen".

"Opgedrongen"
ACOD verwerpt bijvoorbeeld de plannen om het personeelsbestand verder in te krimpen. "Een kwalitatieve dienstverlening aan de burger vraagt nu eenmaal om voldoende personeel", klinkt het. Daarnaast klaagt de bond ook de nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden aan die de ambtenaren "opgedrongen" worden. Volgens ACOD wordt het aantal brugdagen afgebouwd, zal personeel makkelijker aan een andere werkplaats toegewezen kunnen worden, en moeten de ambtenaren langer gaan werken voor minder pensioen.

Wie staakt?
Concreet geldt de stakingsoproep voor de federale overheidsdiensten Justitie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën, Sociale Zekerheid, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Mobiliteit en Vervoer, Economische Zaken, Fedasil, het Rekenhof en de parastatalen. Op heel wat plaatsen zal de dienstverlening aan de burger verstoord of onmogelijk zijn. De opsomming omvat ook de gevangenissen en de asielcentra.

De 24 urenstaking is momenteel een initiatief van de socialistische overheidsvakbond alleen, maar mogelijk zullen de andere bonden zich erbij aansluiten. De spoorwegen en luchtverkeersleider Belgocontrol zijn niet betrokken, zegt Gino Hoppe, federaal secretaris van ACOD AmiO.

Nog acties
En dat is niet de enige actie. De christelijke vakbond zal op 20 april al betogen in Brussel, ook tegen de regeringsmaatregelen die werden genomen in het kader van de begrotingscontrole. ACV voerde eerder deze week al een eerste blitz-actie uit voor het behoud van de 38 urenweek. De regering gaat die afschaffen, en vervangen door een "annualisering" van de arbeidsduur.

De vakbond voert de druk nu op met een nieuwe actie: een betoging in Brussel, op 20 april. De betoging start om 14.00 uur en gaat van het Zuidstation richting het Albertinaplein. Een eerste voorzichtige schatting gaat uit van "een paar duizend mensen". ACV ijvert voor het behoud van de 38 urenweek en voor "echt werkbaar werk, voor jong en oud".

19 april
ABVV maakte ook al bekend dat het mobiliseert in Brussel, Charleroi en Luik, op 19 april. En ACOD heeft dus zopas laten weten een 24-urenstaking voor de federale ambtenaren te organiseren, een week later op 26 april.