Dossier Aanslagen Brussel

"Veiligheid schiet tekort op luchthavens"

De veiligheid op de Belgische luchthavens voldoet "volledig" aan de internationaal geldende regels. Dat heeft minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) woensdag verzekerd, nadat Groen en Ecolo met een intern rapport van de Europese Commissie zwaaiden.

De Europese inspectierapporten die de groenen uitbrachten, blijken erg kritisch voor de manier waarop de Belgische overheid controleert of de veiligheidsmaatregelen op de luchthavens wel correct worden toegepast. Zo blijkt onder meer dat er in 2014 helemaal geen controle was van bijvoorbeeld de bewaking, de screening van voertuigen of de passagiersbescherming. En zelfs de systemen voor de detectie van explosieven werden "niet op regelmatige basis geïnspecteerd", net zo min als de veiligheidscontroles op de bevoorrading van vliegtuigen.

"Minister Galant werd door de Europese Commissie meerdere keren gewaarschuwd dat de veiligheid van onze luchthavens ruimschoots onvoldoende is, maar heeft deze adviezen genegeerd", besluit Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. De veiligheid voldoet "volledig" aan de internationale normen, reageert minister Galant. "De Europese Commissie heeft steeds de kwaliteit bevestigd van het werk geleverd door de DG Luchtvaart, en in het bijzonder van de luchtvaartinspecteurs", onderstreepte ze in de Kamercommissie Infrastructuur na vragen over de veiligheid na de aanslagen in Brussel.

Uit de interne rapporten blijkt nochtans dat de Europese Commissie heeft aangeklaagd dat de Belgian Civil Aviation Authority over onvoldoende mankracht beschikt om de vereiste inspecties te kunnen uitvoeren, hekelen de groenen. Op de meerderheid van de punten kreeg België dan ook het stempel 'non compliant, with serious deficiencies'. Oftewel: niet conform, met zware tekortkomingen. 

Minister Galant gaf in de Kamer nog aan dat een extra inspecteur voorzien is in het personeelsplan van 2015. In een later woensdagavond verstuurde reactie zegt de minister dat de rapporten van de Europese Commissie "vertrouwelijke documenten bestemd voor beperkt gebruik" zijn die rechtstreeks naar het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart (DGVL) zijn gestuurd.