'Maggie' biedt jonge migranten onderdak

Sinds vorige maand staan er ‘Maggie-tenten’ aan het observatie- en oriëntatiecentrum in Steenokkerzeel. Die zijn er specifiek voor minderjarige asielzoekers die naar Europa zijn gekomen zonder begeleiding. Zo’n tenten zijn snel opzetbaar en bieden veel flexibiliteit. Nu worden ze polyvalent ingezet als leslokaal of recreatieve ruimte, maar bij een eventuele crisis kan ze snel omgevormd worden tot slaapzaal.

De asielcrisis van de afgelopen maanden bracht een hoge instroom aan niet-begeleide minderjarige asielzoekers (NBMV's) met zich mee. De capaciteit van het observatie -en oriëntatiecentrum voor NBMV's te Steenokkerzeel bereikte haar limieten. Om kwalitatieve basisopvang aan deze kwetsbare jongeren te kunnen garanderen, werd gezocht naar economische alternatieven om de capaciteit van het centrum snel en efficiënt te kunnen verhogen.

"In zomer meer asielzoekers"
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft de nieuwe Maggie-tenten vandaag bezocht: "We stonden de afgelopen maanden voor een enorme uitdaging: iedereen basis bed, bad en brood aanbieden. We zijn dankzij de inzet van alle partners op het terrein geslaagd in die moeilijke opdracht. Het ergste van de crisis lijkt nu voorbij. Door het sluiten van de Schengen buitengrenzen stellen we een opmerkelijke daling vast in het aantal asielaanvragen maar we moeten voorzichtig zijn: Het is lente en traditioneel zien we tijdens de zomermaanden een stijging van het aantal oversteken op de Middellandse Zee. Deze module biedt de flexibiliteit die nodig is om bij een eventuele nieuwe crisis de capaciteit snel op te schakelen en aan alle kwetsbare jongeren onderdak te bieden.”